Lupapiste: Lupakäsittely yhdeltä luukulta koko Suomessa

Luvanhakija voi hakea Lupapisteellä rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa, ajasta ja paikasta riippumatta.

Lupapiste kattaa rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja ympäristötoimen lupa-asioinnin. Kuntien rakennusvalvonnalle ja kunnallistekniikalle on tarjolla myös sähköinen tiedonhallintakokonaisuus, joka mahdollistaa asiakirjojen pysyväisarkistoinnin ja tiedonhaun verkossa.

Lupapisteen avulla voidaan tehostaa ja nopeuttaa kuntien luvankäsittelyä merkittävästi, sekä parantaa asiakaspalvelua ja tiedonhallinnan laatua. Lupapiste-palvelut tarjoaa Evolta Oy yhteistyössä Tieran ja KL-Kuntahankintojen kanssa.

Lupapisteen sähköisessä asiointipalvelussa kuntalainen voi hakea rakennus- ja muita lupia silloin kun hänelle sopii, nopeasti ja helposti. Palvelussa voi hoitaa sähköisesti lupa-asioinnin kaikki vaiheet neuvontapyynnöstä tai kontaktista alkaen aina valmistumiseen saakka.

Palvelu koostuu kolmesta moduulista: rakennusvalvonta, yleiset alueet ja ympäristötoimi.

Lupapisteen sähköinen asiointipalvelu käsittää kaikki keskeisimmät rakennetun ympäristön lupatyypit, kuten:

 • Rakennus- ja purkamisluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
 • Kiinteistötoimitukset
 • Sijoitus- ja kaivuluvat
 • Yleisten alueen käytön luvat ja ilmoitukset
 • Ympäristöluvat ja -ilmoitukset
 • Maa-ainesluvat
 • Meluilmoitukset
   
Lupapiste-tiedonhallintapalveluun kuuluu:
 • Sähköinen vastaanotto arkistovaatimusten mukaisesti
 • Tiedonohjausjärjestelmä (TOJ) ja valmis tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
 • Dokumentinhallinta
 • SÄHKE 2 –normin mukainen käsittelyprosessi
 • Käyttö- ja pysyväisarkisto
 • Arkistolaitoksen hyväksyntä pysyväisarkistolle, kaikille kunnille saatuna

 

Lisäksi Lupapiste-palveluihin sisältyvät lupa-asiointia tukevat käsittely-, hallinta- ja karttapalvelut sekä asiantuntijapalvelut kokonaispalvelun projektimaiseen jatkokehittämiseen, integraatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Palvelun keskeisimmät hyödyt:
 • Parempaa asiakaspalvelua yhden luukun periaatetta toteuttavalla sähköisellä asiointipalvelulla viranomaiselle, luvanhakijalle, luvanhakuun mahdollisesti liittyvälle yritykselle ja muille asianosaisille
 • Yhteistyömahdollisuus kuntien viranomaisille organisaatio- ja prosessiriippumattomasti yli kunta- ja yksikkörajojen
 • Tarjotaan keskitettynä pilvipalveluna
 • Liitettävissä kaikkiin keskeisiin kunta- ja asianhallintajärjestelmiin käyttämällä avoimesti kuvattuja KRYSP-tiedonsiirtorajapintoja
 • Palvelua kehitetään aktiivisesti ketterillä menetelmillä yhteistyössä kuntien kanssa
 • Palvelu on yhdistettävissä myös Tieran Sähköinen arkistointi ja Tiedonhallinta-palveluihin

 

Kysy lisää palvelusta:
Kari Syrjärinne
Myyntipäällikkö, Evolta Oy
kari.syrjarinne(at)evolta.fi / 040 555 8684

www.lupapiste.fi
Katso Lupapiste - Rakentamisen luvat verkossa -video >>

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn