Tiera ERP kuntajohtamisen työkaluna

Kuntatoimijoiden parempi tuottavuus ja tuloksellisuus edellyttävät suunnittelua sekä kokonaisvaltaista johtamista. Myös valtion tavoittelema vaikuttavuuden ohjaus vaatii sitä, että kuntatoimijoiden on siirryttävä nykyisestä määrärahaohjauksesta asiakaslähtöiseen ja palveluketjuja ohjaavaan malliin.

Toiminnanohjaus mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen ja asiakaslähtöisen ohjausmallin. Tiera ERP on kuntatoimijoiden yhteinen ratkaisu talouden, toiminnan ja palveluiden ohjaukseen. Toiminnanohjauspalvelu tuo organisaation kaikki eri toiminnot yhteen järjestelmään ja tietokantaan auttaen kuntatoimijaa johtamaan ja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti.

Palvelu mahdollistaa kuntien keskitetyn toiminnan ja talouden ohjauksen sekä tiedolla johtamisen. Toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton myötä kunnan organisaation läpi viedään laaja toiminnan muutos, jota tietojärjestelmäkokonaisuus tukee. Toiminnanmuutoksessa onnistuminen vaatii organisaation yhdessä tekemää prosessien kehittämistä ja Tieran palvelukokonaisuuden käyttöönotto on suunniteltu tukemaan tätä tarvittavaa muutosta.

 

Miksi kuntayhteinen toiminnanohjauspalvelu:

 • Yhtenäistää kuntaorganisaation toimintoja ja yksinkertaistaa järjestelmäarkkitehtuuria
 • Mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen
 • Nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa
 • Tuo reaaliaikaisen tiedon ja läpinäkyvät prosessit päätöksenteon ja johtamisen tueksi
 • Poistaa päällekkäiset työvaiheet ja ratkaisut
 • Parantaa organisaatioiden toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta
 • Tuo tehokkaat työvälineet eri prosessialueille (ks. Tiera ERP -palvelukokonaisuus)
 • Järjestelmän eri moduulit voi hankkia ja ottaa käyttöön vaiheittain
 • Monipuoliset jatkokehitysmahdollisuudet
 • Palvelu voidaan siirtää sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toiselle kuntatoimijalle ilman erillisiä kustannuksia

 

Toiminnanohjauspalvelu koostuu SAP-järjestelmästä, joka on toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) sekä Populus-palkanlaskentajärjestelmästä. Palvelu sisältää mahdollisimman paljon yhdenmukaista toiminnallisuutta ja joustavat mahdollisuudet tarvittavaan muunneltavuuteen. Ratkaisu on monistettava ja pyrkii minimoimaan kuntien käyttöönotto- ja käyttökustannukset. Palvelu sisältää valmiit valtakunnalliset prosessit, järjestelmän käyttö-, ylläpito- sekä kehittämispalvelut.

 

Miksi kuntien yhteinen ERP kannattaa?

Käyttämällä kuntayhteisiä ratkaisuja varmistetaan järjestelmien nopea käyttöönotto, yhdistetään eri kuntatoimijoiden kehityspanokset suuremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi sekä säästetään kehityskustannuksissa noin 50%.

Kuntien yhteisen kehitystyön kautta:

 • Harmonisoidaan tietovirrat ja prosessit
 • Hyödynnetään kuntatoimijoiden parhaita käytäntöjä
 • Jaetaan toteutettua kehitystyötä
 • Kehitetään uusia toiminnallisuuksia yhdessä
 • Säästetään henkilöstökustannuksissa
 • Jaetaan kehityskustannukset

Valmiiksi kehitetyn konseptin hyödyntäminen alentaa kuntatoimijan kehityskustannuksia noin 50 %. Yhdessä kehittäminen alentaa arviolta kehityskustannuksia noin 30-70% riippuen kehitystyössä olevien kuntatoimijoiden määrästä. Lisäksi palvelu mahdollistaa Lisenssijoustavuus-edun.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn