Toiminnanohjauspalvelut kuntajohtamisen työkaluna

Kuntien parempi tuottavuus ja tuloksellisuus edellyttää suunnittelua sekä kokonaisvaltaista johtamista. Tiera ERP -toiminnanohjauspalvelu yhdistää organisaation eri toiminnot yhteen järjestelmään ja tietokantaan auttaen kuntatoimijaa johtamaan ja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti.

Palvelu mahdollistaa kuntien keskitetyn toiminnan ja talouden ohjauksen sekä tiedolla johtamisen. Toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton myötä kunnan organisaation läpi viedään laaja toiminnan muutos, jota tietojärjestelmäkokonaisuus tukee. Toiminnanmuutoksessa onnistuminen vaatii organisaation yhdessä tekemää prosessien kehittämistä ja Tieran palvelukokonaisuuden käyttöönotto on suunniteltu tukemaan tätä tarvittavaa muutosta.

 

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

 • Palvelu yhtenäistää kuntaorganisaation toimintoja ja yksinkertaistaa järjestelmäarkkitehtuuria
 • Mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen
 • Nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa
 • Tuo reaaliaikaisen tiedon ja läpinäkyvät prosessit päätöksenteon tueksi
 • Poistaa päällekkäiset työvaiheet ja ratkaisut
 • Parantaa organisaatioiden toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta
 • Tuo tehokkaat työvälineet eri prosessialueille (ks. Tiera ERP -palvelukokonaisuus)
 • Järjestelmän eri moduulit voi hankkia ja ottaa käyttöön vaiheittain
 • Monipuoliset jatkokehitysmahdollisuudet

 

Tieran toiminnanohjauspalvelu kehittää valtakunnallisia ratkaisuja, jotka ovat helposti käyttöönotettavissa uusilla asiakkailla ja kaiken kokoisilla kuntatoimijoilla. Palvelu sisältää valmiit valtakunnalliset prosessit, järjestelmän käyttö-, ylläpito- sekä kehittämispalvelut. Toiminnanohjauspalvelu koostuu SAP-järjestelmästä, joka on toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) sekä Populus-palkanlaskentajärjestelmästä.

Palvelu sisältää mahdollisimman paljon yhdenmukaista toiminnallisuutta ja joustavat mahdollisuudet tarvittavaan muunneltavuuteen. Ratkaisu on monistettava ja se minimoi kuntien käyttöönotto- ja käyttökustannukset.

 

Tiera ERP -palvelut ja -tuotteet:

 

Miksi kuntien yhteinen ERP kannattaa?

Käyttämällä kuntayhteisiä ratkaisuja varmistetaan järjestelmien nopea käyttöönotto, yhdistetään eri kuntatoimijoiden kehityspanokset suuremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi sekä säästetään 20-30% toiminnanohjaukseen liittyvistä ICT-kuluista.

Kuntien yhteisen kehitystyön kautta:

 • Harmonisoidaan tietovirrat ja prosessit
 • Hyödynnetään kuntatoimijoiden parhaita käytäntöjä
 • Jaetaan toteutettua kehitystyötä
 • Kehitetään uusia toiminnallisuuksia yhdessä
 • Säästetään henkilöstökustannuksissa
 • Jaetaan kehityskustannukset

Valmiiksi kehitetyn konseptin hyödyntäminen alentaa kuntatoimijan kehityskustannuksia noin 50 %. Yhdessä kehittäminen alentaa arviolta kehityskustannuksia noin 30-70% riippuen kehitystyössä olevien kuntatoimijoiden määrästä. Lisäksi palvelu mahdollistaa Lisenssijoustavuus-edun.

Kuntien Tiera Oy 2015 / Rekisteriseloste
LinkedIn