Valtakunnalliset infrapalvelut

Säästöä ja joustavuutta kuntien ICT-palveluihin

ICT-palveluiden merkitys kuntien palvelutuotannossa kasvaa vuosittain. Tiera järjestää omistajilleen käyttäjä- ja päätelaite- sekä pilvi- ja käyttöpalveluita, joita hyödyntämällä kunta tai muu kunnallinen toimija voi tehostaa perustietotekniikkansa käyttöä sekä saada säästöjä ja joustavuutta ICT-palveluihin. Kunta voi myös siirtää Tieralle koko perustietotekniikkansa hoidon.

Infrapalvelujen avulla kunta voi mm. varmistaa häiriöttömän palveluympäristön ja saada enemmän aikaa ydintehtäviinsä. Tiera vastaa toimitusketjun kaikista tasoista ja varmistaa jokaiselle kunnalle sen tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden.

 

Infrapalvelujen palvelukokonaisuus:

  • Tukee toiminta- ja palveluympäristön muutoksia ja vastaa kuntien muuttuviin tarpeisiin
  • Ei edellytä omien investointien tekemistä
  • Skaalautuu tarpeen mukaan
  • Tehostaa kuntien toimintaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden

 

Infrapalvelujen ulkoistuspalvelut

Tieran ulkoistuspalvelujen avulla kuntatoimijat voivat myös ulkoistaa ICT-toimintoja Tieralle, kuten esimerkiksi kapasiteetti-, käyttö- ja tietoliikennepalvelut sekä tukipalvelut. Tieran käyttäjäpalvelut kattavat koko työasemien elinkaaren hallinnan sekä loppukäyttäjien tukipalvelut. Palveluihin voidaan sisällyttää myös erilaisten sovellusten, eritoten SAP- ja toimistoympäristöjen, ylläpito- ja hallintapalvelut.
 

Ulkoistusprosessi:

 
 
Miksi ICT-toimintojen ulkoistus kannattaa?
 
  • Kustannustehokkaat ja laadukkaat ICT-kokonaispalvelut
  • Keskitetty hankintamalli ja sen mukanaan tuomat volyymiedut
  • Kunnat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa
  • Toiminnan tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantuminen
  • ICT-palvelut on kehitetty ja optimoitu kuntien toimintaa varten
  • Kokenut asiantuntijaverkosto ja parhaat toimintamallit käytettävissä: jo yli 20 000 työasemaa loppukäyttäjäpalveluiden piirissä.
Kuntien Tiera Oy 2015 / Rekisteriseloste
LinkedIn