Tiera Käytettävyyspalvelut

Käytettävyyspalvelut auttavat varmistamaan häiriöttömän palveluympäristön

Tiera Käytettävyyspalvelujen avulla kuntatoimija voi hankkia valmiiksi kilpailutettuna tarvitsemansa kapasiteetti-, käyttö- ja tietoliikennepalvelut kustannustehokkaasti ja joustavasti valtakunnallisesta konesalista. ICT-palveluiden merkitys kuntien palvelutuotannossa kasvaa koko ajan ja mm. häiriöttömän ja tietoturvallisen palveluympäristön varmistaminen nousee entistä tärkeämmäksi.

Tieran Käytettävyyspalvelut tarjoavat kuntatoimijan tarvitsemat kapasiteetti-, käyttö- ja tietoliikenne-palvelut kustannustehokkaasti ja kapasiteettipalvelut ovat joustavasti saatavilla Tieran valtakunnallisesta konesalista.

Palvelut tukevat kuntien toiminta- ja palveluympäristön muutoksia, eivätkä ne edellytä kunnalta omia investointeja tai sido resursseja. Palvelut skaalautuvat aina tarpeen mukaan ja kuluja kertyy vain varatun kapasiteetin ja käytön mukaan. Tiera vastaa toimitusketjun kaikista tasoista ja varmistaa jokaiselle kunnalle sen tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

Palvelukokonaisuus:

 • Tiera Käyttöpalvelut
 • Tiera Kapasiteettipalvelu
 • Tiera Tietoliikennepalvelut

Keskeisimmät hyödyt:

 • Joustava, tarpeen mukaan skaalautuva palvelukokonaisuus
 • Ei edellytä omia investointeja tai sido resursseja
 • Kustannustehokas, kulut käytön mukaan
 • Varmistaa toiminnan jatkuvuuden
 • Tukee  kuntakentässä tapahtuvia  muutoksia ja joustaa muutosten mukaan
 • Tehostaa toimintaa ja auttaa uudistamaan nykyistä palveluympäristöä seuraavalle tasolle

Tiera Käyttöpalveluiden avulla kuntatoimijat voivat ulkoistaa fyysisten ja virtuaalisten palvelinten sekä käyttöjärjestelmäsovellusten käyttöpalveluiden hallinnan Tieran tai Tieran valitseman palveluntoimittajan hoidettavaksi. Useimmin Tiera hallinnoi ja valvoo kunta-asiakkaan palvelinten lisäksi myös Microsoft Exchange- ja AD-ympäristöjä. 

Tiera Kapasiteettipalvelut tarjoavat kunnille korkean käytettävyyden konesaleissa olevaa palvelin- ja tallennus- ja varmistuskapasiteettia. Asiakas voi varata Tieralta perinteistä fyysistä konesalikapasiteettiä tai virtualisoinnilla toteutettua palvelinkapasiteettia.

Palvelu perustuu pitkälle automatisoituun valvontaan, asiantuntevaan hallintahenkilöstöön sekä monipuolisiin hallintapalveluihin. Palvelut tuotetaan energiatehokkaasta, modernista Tieran omasta konesalista nykyaikaisia palvelin- ja tallennusjärjestelmiä hyödyntäen. 

Tiera Tietoliikennepalveluilla tarkoitetaan kunta-asiakkaan sisäisen ja/tai ulkoisen tietoliikenneverkon hallinta- ja valvontapalveluita, joiden kohteena ovat asiakkaan käytössä olevat verkon aktiivilaitteet. 

Palvelun piiriin kuuluvat yleensä runkoverkon, pääsyverkon ja langattoman verkon aktiivilaitteet sekä palomuurilaitteet. Laitteet voivat fyysisesti sijaita asiakkaan, toimittajan tai kolmannen osapuolen tiloissa. 

Tietoliikennepalvelut kattavat konesalin sisäisen tietoliikenteen, konesalien yhteydet ulkoverkkoihin, sekä asiakkaiden muiden verkkojen, kunnan sisäverkon ja tietoliikenteen hallinnan ja valvonnan.

Tietoliikennelaitteiden valvontaa tehdään automatisoidusti valvonta-agenttien avulla asiakaskohtaisesti määritellyn palvelutason ja -ajan puitteissa.
Tieran tietoliikennepalveluiden tavoitteena on varmistaa kunta-asiakkaan tietoliikenteen häiriötön sujuvuus, ja taata asiakaskohtaisesti määritelty toiminnallisuustaso tietoliikenteessä. 

Palvelut valtakunnallisesta, kuntien yhteisestä konesalista
Tieran valtakunnalliset käytettävyyspalvelut tuotetaan Tieran omasta Turun konesalista. Täyden palvelun konesali on moderni ja tietoturvallinen, valtakunnallinen palvelukeskus kaikkien Tieran omistajakuntien käyttöön.

Vuonna 2014 käyttöönotetussa konesalissa hallinnoidaan usean kunta-asiakkaan palvelinympäristöjä. Kuntakentän muutoskehityksen myötä yhä harvempi kuntatoimija haluaa itse ylläpitää konesaleja tai vastata tietoliikenneyhteyksien häiriöttömästä toiminnasta muutostilanteissa, ja kuntayhteisten konesalipalvelujen kysynnän uskotaankin kasvavan entisestään.

Tällä hetkellä Tieran konesalissa on ylläpidossa noin 1200 palvelinta, 1,3 petatavua tallennuskapasiteettia, tietokantoja sekä verkkolaitteita.

Tieran muut infrapalvelut

 • Tiera Käyttäjäpalvelut: tuki- ja laitepalvelut
 • Tiera Verkkokauppa: laitteiden hankinta ja hallinta
 • Tiera Pilvi- ja käyttöpalvelut: Tiera Toimisto, Tiera Pilvi
 • Infra ICT-ulkoistuspalvelut

Lisätietoja:

Pasi Penttilä
Liiketoimintapäällikkö, Pilvi- ja käyttöpalvelut
pasi.penttila@tiera.fi  / 040 517 7120

 

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn