Tiera Pilvi- ja Käyttöpalvelut

Tiera Pilvi- ja Käyttöpalvelut muodostuvat seuraavista palveluista ja ratkaisuista:

Tiera Toimisto
Tiera Toimisto tuo kuntatoimijoiden käyttöön nykyaikaiset ja markkinoiden parhaat viestintä- ja ryhmätyöratkaisut. Palvelu virtaviivaistaa ja tehostaa jo yli 60 kunnan päivittäistä toimistotyötä ja viestintää. Pikaviestintä- eli Lync/Skype-työkalu tehostaa sisäistä tiedonkulkua ja vähentää sähköpostin määrää.

Monipuoliset sähköposti- ja kalenteritoiminnot helpottavat organisaation ajanhallintaa. Virtuaali- ja videoneuvotteluratkaisut säästävät aikaa sekä pienentävät matka- ja neuvottelukuluja. Helposti integroitava, skaalautuva ja monikanavainen palvelu mahdollistaa myös uusien toimintatapojen käyttöönoton.

Kunta Intra- ja extranet helpottavat tiedostojen jakamista ja projektinhallintaa sekä mahdollistavat yhdenmukaisen sidosryhmäviestinnän. Ne myös tuovat käytännölliset sähköiset työtilat organisaatioiden hyödynnettäväksi ja helpottavat näin tiimi- ja projektityöskentelyä.

Tiera Käytettävyyspalvelut

Tiera Käytettävyyspalvelujen avulla kuntatoimija voi hankkia valmiiksi kilpailutettuna tarvitsemansa kapasiteetti-, käyttö- ja tietoliikennepalvelut kustannustehokkaasti ja joustavasti valtakunnallisesta konesalista. Käytettävyyspalvelut auttavat varmistamaan häiriöttömän palveluympäristön. Tieran Käytettävyyspalvelut tarjoavat kuntatoimijan tarvitsemat kapasiteetti-, käyttö- ja tietoliikenne-palvelut kustannustehokkaasti. Kapasiteettipalvelut ovat joustavasti saatavilla Tieran valtakunnallisesta konesalista.

Palvelut tukevat kuntien toiminta- ja palveluympäristön muutoksia, eivätkä ne edellytä kunnalta omia investointeja tai sido resursseja. Palvelut skaalautuvat aina tarpeen mukaan ja kuluja kertyy vain varatun kapasiteetin ja käytön mukaan. Tiera vastaa toimitusketjun kaikista tasoista ja varmistaa jokaiselle kunnalle sen tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

Tiera Pilviratkaisut
Tiera Pilvi-ratkaisujen avulla kuntatoimija saa helposti käyttöönsä valmiiksi kilpailutettuja ja tuotteistettuja luotetun ja/tai yksityisen pilven IaaS-, PaaS-, WaaS- ja SaaS -palveluita, Suomessa tuotettuina ja Suomesta hallinnoituna. Tiera toimittaa virtualisoitua palvelin-, työasema- ja tallennuskapasiteettia, alustapalvelua, sekä ohjelmistoja pilvipalveluna turvallisesti Suomen rajojen sisäpuolelta. Tiera Pilvipalvelussa asiakas saa käyttöönsä itsepalveluportaalin, jonka kautta voidaan tarpeen mukaan lisätä tai poistaa pilvipalvelun kapasiteettia päiväkohtaista veloitusta vastaan. Lisäksi Tiera Pilvi mahdollistaa Julkisen Pilven käytön ja hyödyntämisen. Tiera tukee myös sovellusmodernisoinneissa.

 

Lisätietoja :

Sami Saarinen
Liiketoimintapäällikkö, Pilvi- ja käyttöpalvelut
sami.saarinen@tiera.fi  / 040 779 3502

Kuntien Tiera Oy 2015 / Rekisteriseloste
LinkedIn