Sote- ja kuntaratkaisut

Tulevaisuuden kuntien ja maakuntien kehittyvät digitaaliset ratkaisut ja palvelut

Valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus on kautta aikain yksi Suomen suurimmista hallinnon ja toimintatapojen muutoshankkeista. Tulevaisuuden kuntien ja maakuntien on pystyttävä vastaamaan kasvavaan palvelukysyntään yhä tehokkaammin. Maakuntien ja kuntien välillä on joukko pysyviä yhteistyörajapintoja, joiden toimivuus on tärkeää kuntalaisten palvelutarjonnan saumattomuudelle. Kansalaisten valinnanvapauden ja laajenevien kotona asumisen hyvinvointipalveluiden tueksi tarvitaan tehokkaat ICT-ratkaisut sekä niitä tukevat asiantuntijapalvelut. Tieran palveluvalikoimaan kuuluvat sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hallinnon ratkaisut. 

Kuntien Tiera Oy 2015 / Rekisteriseloste
LinkedIn