Toiminnanohjaus mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen ja asiakaslähtöisen ohjausmallin

Tiera ERP -toiminnanohjauspalvelu on Suomen laajin kuntakentällä käytössä oleva toiminnanohjausratkaisu. Palvelu on jo 20 kuntatoimijan käytössä ja sen väestöpeitto on jo yli 700 000 kuntalaista.

- Tiera ERP on kuntien yhteinen ratkaisu kuntien talouden ja toiminnan ohjaukseen. Nyt jos koskaan kuntatoimijat joutuvat miettimään palveluiden ohjausta määrärahaohjauksen sijaan ja aidosti asiakaslähtöisiä palveluketjuja, kertoo Tieran toiminnanohjauspalveluista vastaava johtaja Vesa Heinälä.

Toiminnanohjauspalvelu tuo kuntatoimijan kaikki toiminnot yhteen järjestelmään ja tietokantaan. Palvelun ansiosta kuntaorganisaation tietoja voidaan hallita yhdessä näkymässä ja päätöksenteko voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon läpi koko organisaation.

- Valtion tavoittelema vaikuttavuuden ohjaus edellyttää kuntatoimijoilta siirtymistä nykyisestä määrärahaohjauksesta asiakaslähtöiseen ja palveluketjuja ohjaavaan malliin. Asiakaslähtöisen ohjausmallin avulla saadaan näkyvyys siihen, mitä asiakkaat eli kuntalaiset tarvitsevat ja asiakassegmentoinnin avulla saadaan myös parempi kuva palvelujen käyttämisestä, Heinälä jatkaa.

 
Uusi tilanne – uudet työkalut

Asiakaslähtöiset palveluketjut ovat keskeisimpiä asioita sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä ja muutoksen toteutuessa. Sekä kunnat, maakunnat että sairaanhoitopiirit joutuvat miettimään palveluketjunsa, ja toimintojen on oltava yhteensopivia myös muiden toimijoiden kanssa. Samalla kunkin on huolehdittava oman toiminnan tehokkuudesta ja tuottavuudesta.

- Kokonaisuuden johtaminen ei onnistu ilman, että sinulla on ajantasainen tieto koko organisaatiosta. Tiera ERP kokoaa johtamiseen tarvittavia tietoja monesta eri tietolähteestä ja palvelun raportointi- ja johdon työpöytäratkaisujen tehtävänä on tuoda tieto helposti johdon ja päättäjien käyttöön. Analytiikan avulla tieto voidaan jalostaa helposti hyödynnettävään muotoon.

 
Sote- ja maakuntauudistuksessa vaarana osaoptimointi

Sote- ja maakuntauudistuksen onnistuminen edellyttää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita tietojohtamisen järjestelmiä. Jotta tavoite hyvinvoinnin lisäämisestä saavutetaan, on kuntien ja maakuntien toimittava saumattomasti yhteen.

- Uudistuksen keskiössä tulee säilyttää palvelujen käyttäjä. Sekä kunta että maakunta palvelevat samaa asiakasta ja uudistuksessa on vaarana, että kunnat ja maakunnat erillisinä organisaatioina osaoptimoivat omaa toimintaansa. Kuntien ja maakuntien välissä on lukuisia toiminnallisia rajapintoja, joissa yhteistyön epäonnistuminen voi johtaa asiakkaan kannalta palveluketjun katkeamiseen sekä merkittäviin ylimääräisiin kustannuksiin. Toimintaa tukevien, ja kuntakentän käytössä jo olevien tietojärjestelmien avulla voidaan edesauttaa saumattoman palveluketjun toteutumista, Heinälä muistuttaa.

 

Miksi kuntayhteinen toiminnanohjauspalvelu?
  • Yhtenäistää kuntaorganisaation toimintoja ja yksinkertaistaa järjestelmäarkkitehtuuria
  • Mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen
  • Nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa
  • Tuo reaaliaikaisen tiedon ja läpinäkyvät prosessit päätöksenteon ja johtamisen tueksi
  • Poistaa päällekkäiset työvaiheet ja ratkaisut
  • Parantaa organisaatioiden toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta
  • Tuo tehokkaat työvälineet eri prosessialueille (ks. Tiera ERP -palvelukokonaisuus)
  • Järjestelmän eri moduulit voi hankkia ja ottaa käyttöön vaiheittain
  • Monipuoliset jatkokehitysmahdollisuudet
  • Palvelu voidaan siirtää sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toiselle kuntatoimijalle ilman erillisiä kustannuksia

Valmiiksi kehitetyn konseptin hyödyntäminen alentaa kuntatoimijan kehityskustannuksia noin 50 %. Yhdessä kehittäminen alentaa arviolta kehityskustannuksia noin 30-70% riippuen kehitystyössä olevien kuntatoimijoiden määrästä. Lisäksi palvelu mahdollistaa ainutlaatuisen lisenssijoustavuus-edun.

 

Haluatko kuulla lisää toiminnanohjauspalvelun mahdollisuuksista ja hyödyistä omassa organisaatiossasi?
Tule kuulolle 7.4. klo 8-9 järjestettävään Tiera Café -webinaariin! Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteella anu.lamberg(at)tiera.fi. Saat vastausviestinä osallistumislinkin (Skype).

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn