Uutiskirje 10/2017

Kuntien inhouse-yhtiöillä valmius tuottaa tarvittavat maakuntien TAHE-palvelukeskukset

Maakuntavalmistelussa kiritään sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua kiinni. Uusimuotoisen toiminnan alkaessa maakunnissa vuonna 2020 käytössä tulisi olla jo valmiit ICT-järjestelmät sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kuntien inhouse-yhtiöillä on valmius tuottaa tarvittavat maakuntien TAHE-palvelukeskukset sekä ICT-ratkaisut. Valmiit, olemassa olevat palvelut auttavat myös toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.

- Meillä on useampia kuntatoimijoiden jo omistamia inhouse-yhtiöitä, joilla on valmiudet toteuttaa maakuntakonsernien aito toiminnanohjaus, TAHE-palvelukeskukset sekä yhteiset ICT-ratkaisut. Aikaikkuna huomioiden olemassa olevien ja käytännössä testattujen palvelujen ja prosessien hyödyntäminen kannattaa, sanoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Tiera, Taitoa, Istekki ja Provincia järjestivät sote- ja maakuntamuutostyössä mukana oleville valmistelijoille suunnatun seminaarin 30.8.2017 Finlandia-talossa. Paikalla oli edustajat 16 maakunnasta, yhteensä noin 80 maakuntien, sairaanhoitopiirien sekä keskuskuntien johtajaa ja asiantuntijaa. Näkemys yhteistyön merkityksestä ja valmiiden ratkaisujen hyödyntämisestä oli vahva. Asetetussa aikataulussa ei ole aikaa suurille ja erillisille järjestelmäkilpailutuksille.

- Olemassa olevan palvelukeskuksen hyödyntäminen kannattaa. Olemme hioneet palvelutuotantoamme tehokkaaksi jo vuosien ajan, järjestelmät ovat toimivat ja kokemuksemme vaativista asiakkaaksituloprojekteista on vahva, sanoo Taitoan toimitusjohtaja Sami Puukari.

Suunnitteilla olevat maakuntien TAHE-palvelukeskukset eivät ole uusi toimintamalli. Hyvä esimerkki on Päijät-Häme, missä Provincia jo vastaa maakunnan ja Lahden kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Inhouse-yhtiöt näkevät Hetlin ja Vimanan, uudet valtakunnalliset palvelukeskukset, tärkeinä yhteistyökumppaneina sote- ja maakuntauudistuksen läpiviennissä.

- Maakuntauudistus vain nopeuttaa sitä kehitystä, johon ollaan joka tapauksessa menossa. Tehokkuus saavutetaan yhteistyön avulla. Tärkeintä on nyt luoda alueilla yhteinen tahtotila ja näkemys, ja huolehtia toiminnan ajoitus tarpeen mukaisena, sanoo tilaisuudessa puhunut VM:n muutosjohtaja Pauli Harju.

Lue juttu kokonaisuudessaan tästä >>

 

Konkreettinen etenemismalli maakunnan tukipalvelujen rakentamiseen

Tiera esitteli elokuussa järjestetyssä Maakuntien tukipalvelut -seminaarissa neljän vaiheen konkreettisen etenemismallin maakunnan tukipalvelujen rakentamiseen:

  1. Valitse aito toiminnanohjaus johtamisen työkaluksi
  2. Hyödynnä kuntayhteistyön mahdollistamat edut sekä
  3. Inhouse-yhtiön valmiit ratkaisut ja
  4. Valitse parhaat lähtökohdat tarjoava palvelu

- Maakunta on laaja toiminnallinen kokonaisuus, joka asettaa kaikista näkökulmista uudet vaatimukset johtamiselle. Tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee maakunnan ydintoimintojen johtamista ja ohjaamista. Aito toiminnanohjausjärjestelmä toimii myös TAHE-järjestelmänä ja kuntien yhteinen Tiera ERP on valmis ratkaisu, kertoo Tieran johtaja Vesa Heinälä.

Kuntien yhteinen toiminnanohjaus mahdollistaa useita selkeitä hyötyjä uudistuksen aikataulu huomioiden. Palvelu voidaan laajentaa maakunnassa joko palvelukeskuskumppanin, keskuskaupungin tai sairaanhoitopiirin käytöstä kaikkien toimijoiden käyttöön. Tarvittaessa kuntien ja maakunnan järjestelmät voivat kehittyä omiin suuntiinsa, silti suuruuden ekonomian hyödyt saavutetaan.

- Valmis inhouse-yhtiön valtakunnallinen SaaS-palvelu ratkaisee aikataulupaineen ja antaa mahdollisuuden keskittyä ydinasioihin. Toiminnanohjausjärjestelmämme skaalautuu asiakkaiden tarpeiden mukaan ja palvelu on kaikilta osilta valmiiksi kilpailutettu, Heinälä lisää.

Lue lisää etenemismallista ja sen vaiheista >>

 

Tieran verkosto kasvaa

Tieran verkosto on kasvanut vuoden 2017 aikana mukavasti.  Suurten keskuskaupunkien Tampereen, Oulun ja Porin liittymisen myötä uusiksi omistajiksi on tullut myös alueen kehyskuntia. Lisäksi mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt omistajuuspäätöksen syyskuun aikana. Tällä hetkellä Tieran omistajina on yhteensä 266 kuntatoimijaa: kuntia 202, kuntayhtymiä 45, kuntaomisteisia osakeyhtiöitä 18 sekä Kuntaliitto. Omistajien väestöpohjaa kattaa jo 62,9 % Suomen asukkaista.

 

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn