Näin Tiera auttaa sote-toimijoita uudessa tilanteessa

Tarve sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen uudistukselle on kovempi kuin koskaan ennen. Kunnat ja kuntayhtymät miettivät ja suunnittelevat, miten uudessa tilanteessa kannattaisi edetä, jotta kaikki kuntalaiset saisivat laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti toteutettuna.

Kolme Tieran asiantuntijaa kertoo, miten Tieran Sote- ja kuntaratkaisut -liiketoimintayksikkö voi auttaa kuntia ja kuntayhtymiä juuri nyt.

Kari Hyvönen: Jatkuvaa kehittämistä yhdessä kuntien kanssa

Kari Hyvönen

“Maakuntavalmistelun aikana on tehty paljon hyvää valmistelevaa työtä. Tätä työtä nyt jatketaan eri tavoin: niin nykyisissä maakunnissa, isoissa kaupungeissa kuin kuntayhtymissä”, kertoo johtaja Kari Hyvönen.

“Meillä Tierassa on paljon valmiita tietoteknisiä valmiiksi kilpailutettuja ratkaisuja, jotka auttavat sote-palveluiden järjestäjiä niiden vetovastuussa. Esimerkiksi pystymme nopeasti rakentamaan uudelle kuntayhtymälle perustietotekniikkaratkaisun kokonaisuuden ja siihen liittyvät palvelut. Meiltä löytyvät valmiit sovellukset talous- ja henkilöstöhallintaan, asiakashallintaan sekä modernit pilvipohjaiset toimistosovellukset. Näiden avulla kuntayhtymä pääsee liikkeelle nopeasti ja keskittymään itse sote-palvelujen järjestämiseen.

Meillä on useita soteen liittyviä kehityshankkeita käynnissä. Kaikkien kehityshankkeiden päätavoite on vaikuttavien ratkaisujen tekeminen. Vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja sen tueksi kehitämme digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia.

Kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta tärkeimmät kehityshankkeemme ovat asiakkuuksien ja palveluhallinnan kehittäminen, paikkatiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtamisen työkalut. Hyvinvointi taskussa -kehityshankkeessa luomme mobiilisovelluksia hyvinvoinnin edistämiseksi ja vaikuttavuushyötyjen saamiseksi.

Kaiken toimintamme keskiössä on vahva asiantuntijuus. Tieran asiantuntijat pystyvät tukemaan niin tietohallinnon, ICT:n ja arkkitehtuurin kehittämisessä kuin myös esimerkiksi potilastietojärjestelmän hankinnassa.”

Jaana Siitari: Monipuolinen asiantuntijoiden verkosto auttaa

Jaana Siitari“Kun luodaan ja kehitetään vapaaehtoisia kuntayhtymiä, muutos ei ole aina helppo. Isossa kokonaisuudessa on paljon asioita, jotka kannattaa suunnitella ja toteuttaa hyvin. Me Tieran asiantuntijapalveluissa tarjoamme apua ICT:n suunnitteluun ja toteutukseen sekä muutoshallintaan ja -johtamiseen“, kertoo asiakkuuspäällikkö Jaana Siitari.

”Tuotamme palvelut laajan kumppaniverkoston avulla. Osaamisverkostoon kuuluu Tieran omien asiantuntijoiden lisäksi omistaja-asiakkaidemme omia osaajia, puitesopimustoimittajia sekä dynaamisen hankintamenettelyn kautta kasvava joukko esimerkiksi digitalisaation moniosaajia. Osaamispankin asiantuntijat ovat asiakkaidemme helposti hyödynnettävissä esimerkiksi palvelumuotoilussa, tietohallinnon johtamisessa ja projektinhallinnassa.

Yksi tärkeä alue on ICT-arkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaus siitä, miten tiedonhallinta mahdollistetaan, jotta tieto on hyödynnettävissä luotettavasti ja turvallisesti asiakkaille tarjottavissa palveluissa ja toiminnan kehittämisessä. Tähän liittyy lainsäädännön tuleva velvoite: julkisilla organisaatioilla pitää olla tiedonhallintamalli kuvattuna. Me Tierassa kuvaamme palvelut myös tiedonhallintamallin mukaiseksi.

Kuntayhtymän tietohallinnossa voimme auttaa arjen pyörittämisessä: toimittajahallinnassa, sopimushallinnassa ja palveluiden integroinnissa sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien integroinneissa. ICT:n näkökulmasta palveluita ja palveluntuottajia on sote-toimijoilla paljon. Olemme Tierassa kehittäneet tehokkaat toimintamallit, joiden avulla pystymme toimimaan palveluintegraattorina. Voimme toimittaa kuntayhtymille ICT:n kokonaispalveluna.”

Sari Koljonen: Vaikuttavuustietoa sote-päätösten tueksi

Sari Koljonen“Kuntien kanssa yhteistyössä kehittämämme Parasta palvelua -palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmä pystyy toteuttamaan kuntalaisten valinnanvapautta jo nyt nykyisen lainsäädännön mukaisesti “, kertoo kehitysjohtaja Sari Koljonen.

“Valinnanvapauteen liittyen tulemme mahdollistamaan vaikuttavuustietojen näyttämisen kuntalaiselle niin itse tuotetuista palveluista kuin palveluseteleillä ostetuista palveluista. Vaikuttavuustiedon avulla asiakas pystyy tekemään päätöksiä paremmin omien arvojen mukaisesti ja hinta ei ole aina ratkaiseva tekijä.

Vaikuttavuustietoina voidaan kerätä asumispalveluyksiköstä esimerkiksi sairaalassa vietetty aika, päivittäisen elämän aktiviteetit ja muita elämänlaatua koskevia tietoja. Vaikuttavuustietoina voidaan myös kerätä asiakaskokemukseen perustuvia tietoja kuten miten asiakas itse kokee hoidon laadun tai miten asiakkaat kokevat, että heitä kohdellaan.

Autamme Tierassa vaikuttavuustietojen keräämisessä, jalostamisessa ja tiedon näyttämisessä eri kohderyhmille, niin asiakkaille, kunnan asiantuntijoille kuin kuntapäättäjille.”