Tiera tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien ja maakuntien arkea ja toiminnan kehittämistä

Tiera on kuntaorganisaatioiden omistama inhouse-yhtiö. Kaikki palvelumme on suunniteltu tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien ja maakuntien toimintaa. Palvelukehityksemme perustuu omistajaohjaukseen sekä valtakunnalliseen yhteistyöhön kuntien ja maakuntien kanssa.

Palvelut

Kunnissa, kaupungeissa, kuntayhtymissä sekä maakunnissa mietitään aktiivisesti toiminnan tehostamista, palveluiden kehittämistä sekä digitalisaation mahdollisuuksia. Omistaja-asiakkaanamme saat käyttöösi valmiiksi kilpailutetut, laadukkaat ja tuotteistetut ICT-palvelut sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Asiakkaamme

Toimintamme perustuu ylivertaiseen omistaja-asiakkaidemme strategian ja toimintalähtöisten ICT-tarpeiden ymmärtämiseen. Omistaja-asikkainamme on yli 215 kuntaa, yli 45 kuntayhtymää ja yli 20 kuntien omistamaa osakeyhtiötä sekä Kuntaliitto.

Kunnat ja kaupungit

Valmiiksi tuotteistetut ja kilpailutetut ICT-ratkaisut toiminnan tueksi. Tieran asiakkaana kunnat ja kaupungit hyötyvät kuntaomistajien yhteisestä ostovoimasta. Mahdollistamme myös kunta- ja maakuntayhteisten ratkaisuiden kehittämisen.

Maakuntavalmistelu

Autamme asiakkaitamme maakunnan toiminnan käynnistämisessä ja palveluiden jatkuvuuden turvaamisessa. Tarjoamme muutoksen tueksi valmiiksi kilpailutetut kansalliset ICT-ratkaisut.

Palvelukeskukset

Tarjoamme asiakkaillemme konkreettisen etenemismallin maakunnan tukipalvelujen rakentamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmä vastaa uudenlaisen johtamisen vaatimuksiin ja tukee maakunnan ydintoimintojen ohjaamista.

Tieran omistajaksi

Olemme yli 290 kuntaorganisaation omistama yritys. Inhouse-toimintamallimme mahdollistaa suorahankinnat Tieralta. Omistaja-asiakkaamme hyötyvät sekä yhteisestä ostovoimasta että kehitystyöstä.

Asiakkaamme kertovat

Olemme tiiviisti mukana asiakkaidemme arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Lue miten kunnat, kaupungit ja maakunnat ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja palveluitaan Tieran avulla.

Liity postituslistallemme