Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa ja se liittyy kaikkeen mitä tehdään tai jätetään tekemättä. Vaikka kuntaorganisaatioiden ylin johto ja tietohallinto vastaavat kokonaisuutena palvelujen, hallinnon, tietojenkäsittelyn ja toiminnan turvallisuudesta, tietoturva koskettaa myös jokaista työntekijää.

Turvallisuuden kokonaiskuvaan kuuluvat riskeihin varautuminen, riskienhallinta, tietosuoja sekä henkilöstö-, tila-, ympäristö- ja tietoturvallisuus. Nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä näihin kaikkiin liittyy yhä useammin myös kyberturvallisuus. Hyvän tietoturvan tärkein tehtävä on riskien minimoiminen ja ongelmien ennakoiminen. Sen saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja kokonaisvaltaista tietoturvan johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä, jossa Tieran asiantuntijat voivat auttaa.

Tietoturvan merkitys tiedostetaan yhä paremmin, mutta usein aika tai osaaminen ei välttämättä riitä tarvittavan tietoturvan varmistamiseen. Tieran tietoturvan kehittämispalvelut sekä infra– ja tietosuojapalvelut auttavat kuntaorganisaatioita tietoturvan kartoitus-, kehitys- ja ylläpitotyössä.

 

Tietosuojapalvelut

Tietosuojan tarkka hoitaminen on yhä tärkeämpää, kun kuntaorganisaatioissa käsitellään kansalaisten yksityisyyden kannalta arkaluontoisia tietoja. Tietosuojaan kohdistuu koko ajan lisää sekä lainsäädännöllisiä että toiminnallisia vaatimuksia, ja siksi niiden varmistamisessa on iso työ. Tiera auttaa omistaja-asiakkaitaan tietosuojaan liittyvissä tehtävissä, niin suunnittelussa kuin tietosuojan vaatimien järjestelyjen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Moni tietosuojan liittyvä asia vaatii syvällistä asiantuntemusta niin tietotekniikasta kuin lainsäädännöstä. Tieran tietosuojapalvelun avulla kuntaorganisaatio saa käyttöönsä niin juridista neuvonta-apua kuin laaja-alaisen asiantuntijaverkoston kaikkiin tietosuojaan liittyviin kysymyksiin.