Sähköiset oppimateriaalit ja muut oppimissisällöt yleistyvät kovaa vauhtia ja digitaaliset oppimisympäristöt ovat jo oppilaille arkipäivää. Edustore on esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammattikoulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön suunniteltu sähköisten oppimateriaalien hankinta- ja jakelukanava.

Palvelu tuo sähköiset oppimateriaalit yhdellä kirjautumisella opettajien ja oppilaiden käyttöön. Käytettävissä on valmiiksi kilpailutettuna lähes 900 tuotetta 27 toimittajalta. Palvelu on käytössä jo noin puolella Suomen peruskoulujen oppilaista ja opettajista.

Edustore yksinkertaistaa ja tehostaa koulujen oppimateriaalien hankintaprosessia. Oppimateriaalit ovat valmiiksi kilpailutettuja ja kustannustehokkuutta lisää kuntakäyttäjien yhteishankinta, joka näkyy volyymietuna tuotteiden hinnoissa. Opettajat voivat koekäyttää tuotteita ja tehdä hankintaehdotuksen rehtorille tai muulle hankintavastaavalle järjestelmän kautta. Hankintojen hallittavuutta helpottaa se, että kaikki materiaalit sekä laskutus tulevat yhden toimittajan kautta. Edustoren avulla käyttäjät saavat tiedot sähköisten sisältöjen käytöstä tuotteittain, kouluittain ja käytön ajankohdan mukaan.

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

  • Oppimateriaaleja 29 kustantajalta, yli 900 tuotetta valmiiksi kilpailutettuna
  • Innovatiivisia materiaaleja, valittavissa ei luokka-asteille
  • Yksi kirjautuminen kaikkiin sisältöihin, kirjautuminen ainoastaan oppimisalustalle
  • Helppo hakutoiminto
  • Oppimateriaaleja esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön.
  • Mahdollisuus materiaalien maksuttomaan koekäyttöön
  • Materiaalihankintojen helppo hallittavuus
  • Sähköinen hankintaehdotus ja hyväksyntä
  • Käyttötilastot ja keskitetty laskutus

 

Edustore uudistuu – Tiera kilpailuttaa uuden hankintakanavan

Edustore on kasvanut neljän vuoden aikana palveluksi, joka on n. 43 kuntaorganisaation käytössä ja lähes puolet Suomen peruskouluista hyödyntää sitä sähköisten oppimateriaalien hankintakanavana. Nykyinen puitesopimus on päättymässä ja palvelukokonaisuus kilpailutetaan loppuvuoden 2018 aikana uudelleen. Tavoitteena on saada käyttöön vuoden 2019 alussa uudistettu ja parempi palvelu, jonka kautta eri sisällöntuottajien materiaaleja voidaan hyödyntää mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti kasvatuksen ja opetuksen tukena.

Lue lisää hankinnasta ja uudistuvasta palvelusta. Ilmoita myös kiinnostuksesi puitesopimukseen, jotta voi jatkossa hyödyntää hankintakanavaa ja sen valmiiksi kilpailutettuja sisältöjä >>