Valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen

Tiera on kehittänyt yhteistyössä kuntien kanssa Parasta palvelua -verkkopalvelun ja sitä tukevan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP), joka sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin. Palvelukokonaisuus helpottaa niin palvelun järjestäjän, -tuottajan kuin palvelua käyttävän kuntalaisen arkea. Katso uusi Parasta palvelua -esite täältä.

Parasta palvelua on valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen, seuraamiseen ja hallinnoimiseen kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Parasta palvelua ja PSOP soveltuvat kaikkiin palvelun järjestäjän seteleillä myönnettäviin tai ostopalveluna tuotettaviinpalveluihin, aina sosiaali- ja terveyshuollon palveluista varhaiskasvatuksen palveluihin.

Automatisoitu PSOP-verkkopalvelu vähentää merkittävästi manuaalisia tukitehtäviä ja tekee siten palvelun järjestäjän toiminnasta huomattavasti tehokkaampaa ja tuottavampaa. PSOP-ratkaisun on tutkittu tehostavan palvelun järjestäjän toimintaprosesseja jopa 80 prosenttia.

 

PSOP-järjestelmässä palvelunjärjestäjä:

 • määrittelee palveluntuottajien hyväksymiskriteerit
 • hyväksyy palveluntuottajat
 • myöntää palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit
 • hyväksyy tapahtumat
 • huolehtii maksuliikenteestä
 • vastaa laadunvalvonnasta

PSOP-järjestelmässä palveluntuottaja:

 • hakeutuu palveluntuottajaksi
 • kirjaa tapahtumat
 • saa palautetta

PSOP-järjestelmässä kuntalainen:

 • voi vertailla palveluntuottajien hintaa, laatua ja saatavuutta
 • voi tarkastella palvelutapahtumia ja seteliensä saldoa
 • voi antaa palautetta saamastaan palvelusta missä ja milloin haluaa

 

Toimintamalli avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Palveluntuottajille PSOP avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, mikä paitsi parantaa kuntalaisten palvelunsaantimahdollisuuksia, myös vilkastuttaa koko kunnan elinkeinoelämää. Kunnissa, joissa PSOP on otettu käyttöön, on jo koettu useita merkittäviä kasvutarinoita. Parasta palvelua  on Suomen suosituin ja laajimmalle levinnyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä.

 

Tutustu palveluun tarkemmin Parasta palvelua -sivustolla >>