Tiera Tietoturvapalvelut (SOC) sisältää kattavat, kansainvälisen tason tietoturvaan liittyvät ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. Palvelu on suunniteltu erityisesti kuntaorganisaatioiden tarpeisiin ja se skaalautuu organisaatioiden koon ja käyttötarpeen mukaan.

Palvelukokonaisuus sisältää mm. tietoturvapoikkemien valvonnan ja hallinnan (SOC) sekä reagoinnin poikkeamatilanteisiin sovitulla tavalla. Palvelut auttavat kuntaorganisaatioita digitaaliseen palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä. Tietoturvavalvonnan ja -palveluiden avulla kuntatoimijat voivat mm. parantaa merkittävästi valmiuksiaan havaita tietoturvahyökkäyksiä ja samalla vastata EU:n tietosuoja-asetuksen sekä tulevan tiedonhallintalain vaatimuksiin tämän osalta. Asiantuntijamme auttavat myös tietoturvavalmiuksien kokonaiskuvan hahmottamisessa.

 

Miksi Tiera Tietoturvapalvelut?
  • Auttaa tunnistamaan tietoturvapoikkeamia ja reagoimaan niihin
  • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna
  • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä
  • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit

 

Kokonaisuuden palveluntarjoajana toimii Combitech Oy. Combitech on 1 900 hengen pohjoismainen teknologiapalveluyritys yhtenä tärkeimmistä osaamisalueistaan kyberturvallisuus.