Tiera Tietoturvapalvelut (SOC) sisältävät kattavat, kansainvälisen tason tietoturvaan liittyvät ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. Palvelu on suunniteltu erityisesti kuntaorganisaatioiden tarpeisiin ja se skaalautuu organisaatioiden koon ja käyttötarpeen mukaan.

Palvelukokonaisuus sisältää mm. tietoturvapoikkemien valvonnan ja hallinnan (SOC) sekä reagoinnin poikkeamatilanteisiin sovitulla tavalla. Palvelut auttavat kuntaorganisaatioita digitaaliseen palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä. Tietoturvavalvonnan ja -palveluiden avulla kuntatoimijat voivat mm. parantaa merkittävästi valmiuksiaan havaita tietoturvahyökkäyksiä ja samalla vastata EU:n tietosuoja-asetuksen sekä tulevan tiedonhallintalain vaatimuksiin tämän osalta. Asiantuntijamme auttavat myös tietoturvavalmiuksien kokonaiskuvan hahmottamisessa.

 

Miksi Tiera Tietoturvapalvelut?

Tietoturvaan kohdistuvat odotukset kasvavat jatkuvasti. Uudet tietoturva- ja tietosuojasäädökset asettavat tiukkenevia vaatimuksia myös kunnallisille toimijoille. Lisäksi tietoturvaloukkaukset, kuten erilaiset hyökkäykset ja tietomurrot kehittyvät koko ajan älykkämmiksi.

Tieran palvelukokonaisuus auttaa omistaja-asiakkaita nostamaan organisaation tietoturvatason teknisestä tietoturvasta poikkeamatilanteiden hallintaan ja valvontaan.

 • Auttaa tunnistamaan poikkeamia ja reagoimaan niihin
 • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna
 • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä
 • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit
 • Tietoturva tuotetaan palveluna eikä sen käyttöönotto edellytä kunnalta omia investointeja tai resursseja
 • Palvelut skaalautuvat joustavasti ja kulut koostuvat vain varatun palvelukapasiteetin mukaan

 

Palvelukokonaisuus:
 • Lokienhallintapalvelu
 • Tietoturvapoikkeamien hallintapalvelu (SIEM)
 • Tietoturvavalvomo (SOC)
 • Häiriövastapalvelut (Incident Response)
 • Tietoturvan kehittämispalvelut

 

Kokonaisuuden palveluntarjoajana toimii Combitech Oy. Combitech on 1 900 hengen pohjoismainen teknologiapalveluyritys yhtenä tärkeimmistä osaamisalueistaan kyberturvallisuus.