Kunnat, kaupungit ja maakunnat miettivät parasta aikaa, miten hoitaa kustannustehokkaasti sekä toiminnan ja uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen että organisaation ICT:n jokapäiväinen hoito. Haasteita asettavat niin taloudelliset paineet kuin nopeasti muuttuva toimintaympäristö.

ICT-ulkoistuspalveluiden avulla kuntaorganisaatiot voivat ulkoistaa perustietotekniikan hoidon Tieralle. Tieran ammattilaiset vastaavat ICT-palveluympäristön jokapäiväisestä toiminnasta ja kuntatoimija voi keskittyä toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

Joskus on järkevintä ulkoistaa koko ICT ja joskus perustietotekniikka, toisinaan taas tietyt palvelun osat kuten Käyttö– tai Pilvipalvelut. Konesalipalvelut on yksi osa-alue, joka kannattaa toimintavarmuuden, tietoturvan ja kustannusten valossa yhä harvemmin järjestää itse. Toinen on Käyttäjäratkaisut, joka sitoo merkittävästi henkilöresursseja.

Hyötyjä ICT-toimintojen ulkoistamisesta

  • Kunnat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.
  • Palvelut on kehitetty ja optimoitu juuri kunnille, kaupungeille ja maakunnille.
  • Omistaja-asiakkaille valmiiksi kilpailutettu.
  • Käytettävissä kokenut asiantuntijaverkosto, parhaat toimintamallit ja omistajien ohjauksessa jatkuvasti kehitettävät palvelut.
  • Kustannustehokkaat, mitattavat ja laadukkaat ICT-infrapalvelut.
  • Tarkasti ennustettavat kustannukset ja tarpeen mukaan skaalautuva hinnoittelu.
  • Aina riittävät resurssit ja volyymit palveluympäristön laadukkaaseen hoitoon.
  • Tiera tarjoaa organisaatiosta siirtyvälle ICT-henkilöstölle erinomaiset edellytykset tehdä työtä ja kehittyä ammattilaisena.
  • Toiminnan tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantuminen.

ICT-palveluiden ulkoistus onnistuu helposti ilman kilpailutusta

Tiera on kilpailuttanut kaikki palvelunsa omistaja-asiakkaidensa puolesta, joten paljon aikaa, rahaa, osaamista ja energiaa vieviä kilpailutuksia ei enää tarvitse tehdä. Palveluiden kustannustehokkuutta lisäävät Tieran volyymit, joita perustietotekniikan laadukas hoitaminen edellyttää, sekä skaalautuva hinnoittelu ja ennustettavat kustannukset.