Tiera ja Espoon ERP

Espoo keskeytti Tiera ERP-projektin suunnitteluvaiheeseen vuonna 2016. Järjestelmän käyttöönottovaihetta ei näin projektin keskeytyksen takia käynnistetty lainkaan. Projektin keskeyttämisen syinä olivat sote- ja maakuntauudistuksen tuoma epävarmuus sekä arvio sitä, että Tieran toimittama vastaavan kokoisen kaupungin (Turku) valmis ratkaisu ei ole Espoolle sopiva.

Espoo suunnittelee nyt käynnistävänsä kilpailutuksen, jolla haetaan uutta järjestelmäratkaisua tukemaan kaupungin johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäuudistusta. Samalla päätös tarkoittaa sitä, että Espoo ei jatka keskusteluja Kuntien Tiera Oy:n kanssa voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi kaupungin muuttuneita vaatimuksia vastaavaksi. Espoon ja Tieran välinen sopimustilanne on nyt avoin ja ratkaistaan neuvotteluilla.

Tieran taloudellinen tilanne on vahva, ja yhtiö keskittyy tällä hetkellä kasvavaan infra- ja sovellusliiketoimintaansa. ERP-toiminnanohjauksessa painopiste on nykyisissä asiakkaissa.

Espoon mahdollisella päätöksellä ei ole vaikutusta Tieran muiden asiakkaiden palveluihin.

 

Lisätietoja:

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
045 888 7220